Controle van nestkast Spreeuw. Foto: Sovon

Nest van Spreeuwen gevolgd?

Dit voorjaar een nest Spreeuwen gevolgd en gegevens genoteerd? Vanaf eind oktober gaan we aan de slag met de analyse van de broedseizoenen 2014 en 2015. Vul een nestkaart in via Nestkaart Light. In 2014 kregen we er wel 553 van Spreeuwenbroedsels. Dit jaar staat de teller al op 268! Elke kaart helpt mee voor een scherper beeld.

In het Jaar van de Spreeuw riepen we iedereen op om nesten van Spreeuwen te volgen. Met nestkasten met camera's en op verschillende onderzoekslocaties werden veel nesten gevolgd. In totaal kregen we 553 nestkaarten, een prachtige set gegevens. De eerste basale analyse ervan is te zien in deze infographic.

Voorlopige resultaten Edese Golfclub

Het aantal bezette nestkasten op de Edese Golfclub op Papendal was in 2015 bij de eerste leg redelijk vergelijkbaar met 2014 (resp. 35 om 42). Maar het gemiddeld aantal eieren (5,7 om 5,2) en uitgevlogen jongen (5,0 om 4,5) was in 2015 iets lager. Vorig jaar was het vooral een goed seizoen door het opvallend hoge aantal broedparen dat een 2e legsel startte. Overigens weten we niet of het om dezelfde vogels gaat. Dit jaar ging het om slechts zeven nestkasten die opnieuw bezet raakten. Dat scheelt een aanzienlijke slok op een borrel. Want in 2014 vlogen van de tweede leg 109 jongen uit dit jaar slechts 17. Daarmee lijkt 2015 een ‘normaal’ jaar op Papendal. 

Onderzoeksvraag

Sinds 1980 is de broedpopulatie Spreeuwen in Nederland meer dan gehalveerd. Waardoor dit komt, is grotendeels onduidelijk. We wisten tot voor kort bijvoorbeeld weinig over het broedsucces van onze Spreeuwen. In 2014 en 2015 is daar verandering in gekomen. Op basis van de nestgegevens zullen we bekijken wat het broedsucces is en zo een nieuw puzzelstukje hebben. Uiteindelijk verschijnt de analyse in een artikel in Limosa.