Roek. Foto: Harvey van Diek

Neergang Blauwe Reiger in Twente zet door

Inmiddels zijn de Twentse kolonievogelgegevens van Aalscholver, Blauwe Reiger en Roek allemaal binnen. Was er voor het vijfde jaar op rij sprake van een gestage neergang van de Blauwe Reiger?

Door Ben Hulsebos, Districtscoördinator Sovon Twente

Aalscholver

Sinds 2012 heeft de Aalscholver zich als broedvogel gevestigd binnen de gemeente Losser. Op de drijvers van de kabel voor de zandzuiger op de Oelemars heeft een paartje een nest gebouwd en gebroed. Er zijn dit jaar twee jongen groot geworden.

Nestlocatie Aalscholverkolonie


Aalscholvers zijn als broedvogel uitermate schaars in Twente. Enkele jaren geleden was er ook kortstondig een kleine kolonie van drie tot vier nesten bij het Lonnekermeer. Inmiddels bestaat deze kolonie niet meer. De nieuwe broedplaats op de Oelemars is dus pas de tweede kolonie in Twente.

Blauwe Reiger

De afgelopen winters hebben sporen achtergelaten in de kolonies van de Blauwe Reiger. De terugval in 2009 bedroeg 18,5 %, in 2010 ongeveer 17 % en in 2011 was er een stabilisatie. In 2012 bedroeg de achteruitgang 14 % en dit jaar 15 %. De Twentse populatie is daarmee vergeleken met 2008 in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd. De kolonie in Markvelde is helaas niet meer toegankelijk voor tellers. Zie tabel voor een overzicht van de blauwe reigerkolonies tot en met 2013.

Roek

Deze soort kent tientallen kolonies in Twente, die zich bovendien ook nog wel eens verplaatsen, meestal door verstoring door menselijk ingrijpen. Om enigszins een overzicht te geven zijn de kolonies per stad of dorp gebundeld. In Almelo en Wierden zijn de vele kleine kolonies samengevoegd tot gebiedskolonies.

Het aantal Roeken is in zijn totaliteit de laatste jaren gestaag afgenomen met soms nog een kleine opleving. Dit jaar was het aantal ongeveer 3% minder dan vorig jaar. Zie tabel voor een overzicht van de roekenkolonies tot en met 2013.

De tellers in Wierden en Almelo waren Hans v.d. Berg, Henk v.d. Aa, Hans van Leeuwen en Boudewijn Heuseveldt. Enter is geteld door Hans van Leeuwen. In Losser en Overdinkel telden Leo Hassing en Ben Hulsebos. In Hengelo was dat Piet Kokke en Harry de Jong. In Enschede telden Ben Hulsebos, Bé van Kuik, Piet Kokke, Gerrit Wesseloo  en Aldert Schenk. In Lonneker was René Wijering actief en in Haaksbergen en St.-Isidorushoeve Harry Konniger. De tellingen in Markelo zijn verricht door Henri Bouwmeester. Bij Holten zijn de kolonies geteld door Ben Nijeboer en de nieuwe kolonie in Denekamp door Harm Meek. In Nijverdal is geteld door Machiel oude Veldhuis en in Vriezenveen door Henk v.d. Aa. In Holten en Nijverdal zijn ook kolonies die in het naburige district Overijssel-West liggen. Deze zijn niet weergegeven in de tekst en de tabel.

Contact

Ben Hulsebos, benhulsebos@home.nl