Koolmees Foto: Harvey van Diek

Nationale Tuinvogeltelling komend weekend

Voor vogelliefhebbers is het vaste prik: in het derde weekend van januari meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Komend weekend kan je alle vogels in je tuin weer tellen. Na de telling verwerkt Sovon de getallen in een uitgebreid verslag.

Als het zachte weer aanhoudt, zou de telling weleens goed te vergelijken kunnen zijn met die in 2014. Toen telden meer dan 50.000 liefhebbers in totaal 764.568 vogels in hun tuin. De Huismus werd het meest geteld en de Koolmees bleek in de meeste tuinen voor te komen. Omdat er veel voedsel in de bossen te vinden was - vooral veel beukennootjes – kwamen de meeste bosvogels niet naar de tuinen om te eten. Daardoor hingen er minder mezen aan de vetbollen en werden er minder Vinken en Boomklevers dan anders geteld. Het viel veel mensen in de Randstad op dat de Halsbandparkiet hun tuin goed wist te vinden. Van deze exotische parkiet werden er wel 4599 exemplaren geteld. Een uitgebreider verslag van de vorige telling is hier te downloaden.

Vogelvriendelijke tuin

Bij de telling worden de deelnemers altijd gevraagd om vragen over hun tuin in te vullen. Met die aanvullende gegevens ontstaat een heel duidelijk beeld van vogelvriendelijke tuinen, dus tuinen waarin veel vogels en veel verschillende soorten voorkomen. Het blijkt dat zulke tuinen:

  • in een wijk van 25 jaar of ouder liggen;
  • (vrijwel) niet betegeld zijn;
  • minstens 40m² groot zijn;
  • niet zijn omheind, of een natuurlijke omheining hebben.

Dat je met bijvoeren meer vogels naar de tuin lokt, blijkt ook uit de telling. Tellers die van tevoren voerden, kregen gemiddeld 5 vogels meer te zien. Omdat de vorige winter erg zacht bleef, werd er wel minder gevoerd en kwamen er daardoor waarschijnlijk ook minder vogels naar de tuinen.

Tuinlijstjes bijhouden

Het is een favoriete bezigheid van veel natuurliefhebbers: bijhouden welke dieren er in je tuin voorkomen. Sinds kort is er een nieuw telproject, waarmee je het hele jaar rond in je tuin kunt tellen: de Jaarrond Tuintelling. Voor vaste deelnemers van de Nationale Tuinvogeltelling is dit ongetwijfeld een mooi vervolg.