Foto: Koos Dansen

Najaarstrek van Witgatjes al op hoogtepunt

De najaarstrek van Witgatjes is volop gaande. Eind juli zijn de aantallen van deze neurotische steltlopers op z'n hoogtepunt, zo blijkt uit trektellingen en ringvangsten in ons land. Ze trekken tot in Zuid-Europa en Marokko, maar blijven in zachtere winters ook (veel) noordelijker overwinteren.

Op warme zomeravonden is het neurotische 'toe-wit-wit-wit' van Witgatjes geregeld te horen. De trek van deze steltlopers vanuit de broedgebieden in Scandinavië en West-Rusland is in volle gang (trektellen.nl, figuur 1). Voor vogelaars komt de trek van Witgatjes nog vaak verrassend snel; het voorjaar is amper voorbij. Als eerste komen de volwassen vogels langs, waarna het aandeel juvenielen toeneemt. De broedperiode van Witgatjes is erg kort en net als bij veel andere steltlopers start de wegtrek daarna vrijwel meteen.

Figuur 1: Trektellen.nl - doortrekpatroon uit trektellingen en ringvangsten.

Solitair, schuw en flexibel

Witgatjes trekken meestal solitair, maar soms is het mogelijk om in de schemer een klein groepje te zien vliegen of per ongeluk op te jagen. Want het zijn erg schuwe vogels, die bij de minste beweging luidruchtig een stuk verder vliegen. Flexibel is de Witgat wat betreft de overwinteringsplaatsen. Afhankelijk van de temperatuur verblijven ze bij kleine plasjes en stromende watergangen door heel Europa. Wintert het in Zuid-Europa, dan is Noord-Afrika het toevluchtsoord.