Foto: Ran Schols

Nachtzwaluwen tellen

Het is vrijwel ideaal weer om Nachtzwaluwen te tellen. Na een lange periode met te koud weer nu volop warmte.

Overal op de zandgronden zijn vogelaars dan ook 's avonds op de heide te vinden om te luisteren naar de sfeervolle ratel. En de vogels te tellen natuurlijk, want de Nachtzwaluw is een relatief schaarse soort die ook veel terreinbeheerders na aan het hart ligt.

Jaarlijks tellen de Nederlandse vogelaars rond de 1000 paar Nachtzwaluwen. Dat is niet de hele populatie, want het is te bewerkelijk om die jaarlijks te tellen. In 2007, toen een poging werd gedaan in het Jaar van de Nachtzwaluw om alle mogelijk bezette gebieden geteld te krijgen, kwamen we uit op 1600-1850 paren.

De aantalsontwikkeling wordt gevolgd in vele steekproefgebieden. Een succesverhaal, want de trend gaat opwaarts. Toch blijft de verspreiding min of meer zoals die al tientallen jaren is. De dichtheden in de reeds bezette gebieden nemen toe, daarbuiten vinden weinig nieuwe vestigingen plaats.

Lees voordat je gaat tellen nog even de aanwijzingen door (onder kopje Telrichtlijnen).