Foto: Hans Gebuis

Nacht van de rallen

Van enkele Natura-2000 gebieden in Nederland weten we niet of er Porseleinhoentjes en Roerdompen voorkomen. Er worden geen structurele tellingen gedaan. Daardoor is er landelijk gezien gebrek aan gegevens over deze belangrijke soorten! Dit voorjaar willen we daar verandering in brengen. Claim een telgebiedje en verzamel gegevens tijdens de Nacht van de rallen. Alle rallensoorten en Roerdomp tellen mee.

We roepen vogelaars op om in twee periodes met daarin een voorkeursweekend op pad te gaan naar een gebied waar nog niet geteld wordt. Het gaat om deze periodes:

  • 17-26 april met eerste weekend als voorkeur
  • 29 mei - 7 juni met eerste weekend als voorkeur

Ook de broedvogeltellers van moerasgebieden en uiterwaarden roepen we op om in deze periodes een late avond/nachtbezoek te brengen aan hun telgebied.

Meedoen

Op de projectpagina vind je alle nodige informatie om mee te doen. Heb je een telgebiedje geclaimd of wil je zelf een nieuw gebied gaan bezoeken, dan is het leuk om mee te praten in de Facebookgroep. Daar delen we ondermeer ervaringen, nieuwtjes, en achtergrondinformatie over beide soorten.