MUS-teller aan het werk | Foto: Nico de Bont

MUS-sen in Corona-tijd

Het was een bijzonder voorjaar met warmte en droogte. Maar de impact van corona zal ons denk ik meer bijblijven. Spannend was ook hoe dat voor de deelname van MUS uitvalt, de punttelling voor broedvogels in dorpen en steden. Dat lijkt goed uit te pakken.

Door: Jan Schoppers, coordinator MUS

 

Veel aanmeldingen

In het afgelopen voorjaar waren er opvallend veel aanmeldingen voor MUS. Tot en met 29 april (laatste dag dat je na aanmelden ook nog kunt tellen in 1e ronde) waren er maar liefst 122 waarvan 78 in maart en april (64%). Dat zijn er duidelijk meer, vooral in maart en april, dan in de voorgaande jaren. De eerste COVID19-besmettingen zijn in de laatste dagen van februari vastgesteld in ons land. Gaande weg werden in maart steeds meer maatregelen afgekondigd. Hierdoor lijkt het er op dat waarnemers graag dichtbij huis vogels wilden tellen. Ook bij de Jaarrond Tuintelling werden in die periode meer nieuwe waarnemers welkom geheten.

Ook geteld?

We zijn heel blij met zo’n toename van waarnemers bij MUS zeker in deze roerige tijden. De vraag is natuurlijk of de ‘corona-aanmeldingen’ in maart en april ook geteld zijn? Het kan natuurlijk door de in korte tijd veranderende omstandigheden en afgekondigde maatregelen er ook wat meer impulsaanmeldingen (of juist afmeldingen) zijn gedaan. Dat blijkt niet zo te zijn. Want van de aanmeldingen in januari en februari zijn van de 1e, 2e en 3e telperiode resp. 82, 71 en 64% ingevoerd en in maart en april juist hoger met 87, 79 en 73% (figuur 1). Corona heeft dus zeker geen negatieve invloed gehad op de aanmeldingen en deelname. Overigens waren er ook waarnemers die door de corona een jaartje hebben overgeslagen en dat begrijp ik natuurlijk. Maar ondanks dat beleefde MUS qua deelname een uitstekend seizoen.

Een positief bericht is daarom ook op zijn plaats en alle MUS-tellers bedankt voor jullie inzet en hopelijk volgend jaar een telling zonder corona!

Info MUS

Meer informatie over het MUS-project is te vinden op sovon.nl/MUS.

Quotes uit het veld

Corona kwam regelmatig terug bij de opmerkingen. Als reden waarom niet was geteld, maar ook als er wel was geteld. Enkele quotes van MUS-tellers over corona:

  • Amper wind, lekker stil in de stad ook vanwege corona. Dus de soorten waren goed op zang te determineren. Het aantal canadese ganzen met jongen is enorm. Je vraagt je af in hoeverre deze toename ten koste gaat van kleinere soorten watervogels?

  • Vanwege de Corona crisis is het verboden om op het terrein van 's Heerenloo te komen daar door kan ik telpunt 7 t/m 10 niet tellen.

  • Samen met mijn dochter de ronde gedaan, perfecte assistente om de app te bedienen. Ondanks coronacrisis nog aardig wat autoverkeer (punt 8 en 9) en opvallend veel meer joggers, wandelaars en hondenuitlaters dan op de reguliere zondagochtend (normale telochtend).

  • Telpunt 8 is aan de achterzijde van de Sint Jan, en de 200 kauwen (kunnen er gemakkelijk ook 300 geweest zijn) hadden zich verzameld op de kerk. Kennelijk een slaapplaats. Op elk uitsteeksel een of meer kauwen, tussen de gotische ornamenten en heiligenbeelden. Geweldig gezicht, veel herrie ook. Ze vlogen even in een grote wolk op, waardoor ik enigszins een schatting kon maken. Verder geen andere vogel kunnen horen door het lawaai en doordat het grasveld aan de noordzijde van de kathedraal is omgetoverd in een corona-terras. Jammer voor de merels.

  • Coronacrisis is zichtbaar voorbij: alle meeuwen kraaiden weer massaal boven en rond de vispaleizen van Scheveningen. Terug van weggeweest.

  • 71 Kokmeeuwen en 35 kauwen op een verlaten sportveld! Coronatijden!

  • Helaas heb ik ivm corona de telling niet kunnen doen. Ik hoop in 2021 weer mee te doen.

  • Zo! Dat was het weer voor 2020. De laatste (avond) telling was, wat mij betreft, de merkwaardigste telling sinds ik het sinds 2009 doe. ERG stil qua vogels in aantallen en soorten. De 150 geschrokken opvliegende Kauwtjes vanuit hun slaap/roestplaats daar gelaten. Op al mijn telpunten stond ik steeds te wachten tot mijn kookwekkertje weer vertelde dat ik naar de volgende mocht... Op naar 2021, hopelijk zonder Corona perikelen.

 

Figuur 1. Aandeel geteld per telperiode en maanden van de aanmelding.
Januari & februari voor corona, maart & april in corona.