Foto: Anneke Rippen

Mosselwad legt 8 ha mosselbanken aan in westelijke Waddenzee

Eind augustus hebben onderzoekers van het project Mosselwad in samenwerking met bureau Marinx 8 ha mosselbanken aangelegd. In totaal werd 100 ton mosselen uitgezaaid over vier droogvallende proefvakken op het Balgzand in de westelijke Waddenzee. Hiermee moet o.a. inzicht worden verkregen in de overlevingskans van aangelegde mosselbanken op verschillende ondergronden. Deze aanleg is het directe resultaat van de opgedane kennis binnen het onderzoek naar het herstel van mosselbanken in de Waddenzee.

 

Aanleiding

Mosselbanken hebben een zeer belangrijke rol in het ecosysteem van de Wadden, onder andere voor de waterkwaliteit, als habitatvormende structuur en voor het voedselweb. Eind jaren ‘80 zijn veel mosselbanken in Waddenzee verloren gegaan. Sinds 2009 onderzoekt het project Mosselwad daarom de factoren die de groei en overleving van mosselbanken bepalen. Deze aanleg zou onder andere duidelijk kunnen maken of achteruitgaande mossel en oesterbanken te herstellen zijn door middel van ´preventief onderhoud´ in jaren met voldoende broedval van mosselen elders in de Waddenzee.

 

Aanleg

Op de locaties Zuid West en de Bollen viste de BRU19 totaal 100 bigbags vol mosselen. Deze halfwas mosselen van ca 4 cm groot werden overgeladen op de TX63, een ondiep gaand verzaaischip. Schipper Dirk Schagen en bureau Marinx ontwikkelden speciaal voor dit doel een systeem waarmee de 100.000 kilo mosselen gelijkmatig kon worden uitgezaaid op vier vooraf bepaalde droogvallende proefvakken van 50 bij 400 meter, dus totaal 8 hectare. Een deel van de mosselen is gestort op een bestaande mosselbank, een deel op een bestaande oesterbank en twee vakken liggen op het kale zand in de directe omgeving van de mosselbank. Sinds de aanleg worden de nieuwe banken 24 uur per dag gemonitord door een camerapaal die binnen het project eerder bij deze locatie werd geplaatst.

 

Mosselwad

Het project Mosselwad bevordert het herstel van mosselbanken in de Waddenzee, door onder andere nieuwe mosselbanken aan te leggen en de ontwikkeling van bestaande mosselbanken te volgen. Het project zal worden afgesloten met een ‘Handboek ontwikkeling en duurzaam beheer van mosselbanken’, gericht op stakeholders zoals provinciale- en rijksoverheden, NGO’s en vissers. Mosselwad is een gezamenlijk project van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, IMARES Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de vereniging Kust & Zee. Het project is gefinancierd door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Noord-Holland en Fryslân. De aanleg is voor co-financierder Rijkswaterstaat onderdeel van het maatregelpakket voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 

Contact en informatie

Vereniging Kust & Zee

Joos Versfelt, perscoördinator Mosselwad, j.versfelt@kustenzee.nl, 071 5122900, 06 44650805