Boezems van Kinderdijk. Foto: Peter Paul Klapwijk

Mooi verslag broedvogeltellingen Boezems van Kinderdijk

Het zijn vooral jonge honden die zich in het voorjaar in het rietmoeras van de Boezems van Kinderdijk wagen. Ze inventariseren vrijwel het hele Natura-2000 gebied op broedvogels. Dan moet je denken aan Purperreigers, Snorren en Grauwe Ganzen. Over de resultaten van 2018 ligt er nu een fraai opgemaakt verslag. 

Bekijk hier het verslag als pdf. 

Hoogtepunten 2018

Enkele bijzondere aantallen uit het verslag:

  • 142 nesten van Purperreiger
  • 1846 paar Grauwe Ganzen
  • 29 territoria van Zwarte Stern
  • 16 territoria van Snor
  • 21 Cetti's Zangers