Zullen er opnieuw weinig Kleine Zwanen geteld worden, of trekt het aantal weer wat bij? Foto: Menno Hornman

Midwintertelling 53 komt eraan

Komend weekend (11-14 januari, met de 12e als voorkeursdatum) vindt de jaarlijkse Midwintertelling plaats, nummer 53 in een indrukwekkende rij. In heel Nederland worden watervogels geteld, net als elders in Europa en in grote delen van Afrika en Azië.

Doel is het vaststellen van de populatiegrootte en verspreiding van overwinterende watervogels, en veranderingen daarin. Daarom worden niet alleen de 'vaste' telgebieden onderzocht, maar ook zoveel mogelijk gebieden elders. Denk bijvoorbeeld aan beken en kanalen in verder nogal droge agrarische regio's, of stedelijke zones met vijvers en grachten die soms verrassend rijk blijken te zijn aan watervogels. Meer details over de opzet en uitvoering vind je op de informatiepagina Midwintertelling. Daar kun je ook doorklikken naar een kaart (groene vakje rechts Claim een telgebied) waarop je kunt zien waar al geteld wordt, en waar nog vrijwilligers gezocht worden. Nieuwe tellers altijd welkom!!

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor komend weekend zijn vrij gunstig. Het blijft zacht, en als het met de voorspelde lichte wisselvalligheid meevalt, zal het tellen niet lastig vallen. Omdat er tot nu toe nog geen vorst van betekenis is geweest, verwachten we grote aantallen. Soorten die normaliter bij de eerste serieuze vorstinval vertrekken, zullen naar verwachting nog volop aanwezig zijn; voorbeelden zijn Kievit, Goudplevier en verschillende grondeleenden zoals Wintertaling en Slobeend.

Terugblik

In het laatste nummer van Sovon-Nieuws stond een samenvatting van de resultaten van de Midwintertelling half januari 2018. Er werden liefst 5,5 miljoen watervogels geteld, met Kolgans, Brandgans en Smient (ieder 650.000-730.000) als talrijkste soorten. De resultaten voeden de nieuwsgierigheid. Zal het aantal Grote Zilverreigers opnieuw stijgen (was 5900 vorig jaar) en zet het beginnende herstel van het Waterhoen door? En, omgekeerd, worden er weer net zo weinig Kleine Zwanen en Kanoeten gezien als vorig jaar? Wat deze twee betreft zijn de berichten uit seizoen 2018/19 voorlopig verre van gunstig (zie ook deze watervogelnieuwsbrief met eerste impressies van december).

Overwinterende Ooievaars

De Midwintertelling valt samen met de jaarlijkse telling van overwinterende Ooievaars door STORK. Teken eventuele Ooievaars in je telgebied s.v.p. in op kaart of geef het aantal per telgebied door. Als je geen telgebied onderzoekt of Ooievaars buiten je telgebied ziet, geef ze dan door via Waarneming.nl of het mailadres van STORK (wintertelling2019@ooievaars.eu). Daar kun je ook afgelezen ringen melden. Zie voor meer informatie deze nieuwsbrief van STORK.