Foto: Peter Eekelder

Midwintertelling 2018, doe je ook mee?

Komend weekend, op 13/14 januari 2018 (telperiode 12-15 januari) vindt de 52e editie van de midwintertelling van watervogels plaats. In het hele land gaan dan tellers op pad om alle aanwezige watervogels te tellen. Zo'n 45% van ons landoppervlak wordt op die manier bekeken. Doe je ook mee?

Niet alleen in Nederland wordt geteld. In heel Europa, Azië en Afrika gaan tellers middenin januari op pad om gegevens over aantallen en verspreiding van overwinterende watervogels te verzamelen. In Nederland werd vorig jaar ongeveer 19.000 km2 geteld (dat is 45% van het totale oppervlak van ons land!) en dat leverde ruim 5,5 miljoen vogels op. De verspreiding van veel algemener voorkomende soorten worden dankzij deze telling heel goed in beeld gebracht. Een voorbeeld is het Waterhoen (zie figuur).

Weinig inspanning

Het leuke van de midwintertelling is dat niet alleen de bekende waterrijke (en ook vogelrijke) gebieden worden geteld, maar kanalen, vaarten, sloten, beken, vijvers, plassen, zandafgravingen kunnen worden geteld. En dat hoeft niet alleen in het buitengebied te gebeuren: ook gegevens uit de talrijk aanwezige wateren in dorpen en steden zijn zeer welkom. Het stedelijk gebied vormt een uitgelezen kans om met relatief weinig inspanning tijdens een eenmalige telling een bijdrage te leveren. Een telling in je lokale stadspark of woonwijk levert al gauw interessante en bruikbare informatie op. 

Vacante telgebieden

Enthousiast geworden om mee te doen? Bekijk de vacante gebieden in jouw regio.

Digitaal invoeren via Avimap of onze website

De telling kan natuurlijk digitaal ingevoerd worden in het veld via de Avimap-app (Android). Liever niet mobiel invoeren? Dan kun je ook gewoon je telling achteraf op ons webportaal invoeren.

Contact

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de regiocoördinator watervogeltellingen of de landelijke coördinator.