Man Tafeleend. Foto: Menno Hornman

Midwintertelling 2017: enkele indrukken

De Midwintertelling van half januari ligt alweer bijna een maand achter ons. Dankzij de snelle invoer (zowel met Avimap als via de website) zijn inmiddels al 3800 tellingen ingevoerd, een absoluut record zo kort na de telling. Tellers: veel dank daarvoor!

Het totaal aantal vogels, gecorrigeerd voor dubbeltellingen, is de 5 miljoen al genaderd, terwijl er o.a. nog tellingen ontbreken uit Deltagebied, IJsselmeer en Lauwersmeer. De top drie lijkt vooralsnog te bestaan uit Kolgans (voorlopig aantal 790.000), op de voet gevolgd door Brandgans (740.000) en Smient (ruim 600.000). Die aantallen zullen zeker nog stijgen omdat enkele belangrijke gebieden nog ontbreken. De Brandgans is de grootste stijger binnen die top drie, hoewel ook de Smient hoger dan de twee voorgaande jaren lijkt uit te gaan komen.

Vogelsoorten in de plus

Andere soorten die hoger dan de voorgaande jaren lijken uit te komen zijn Slobeend, Waterhoen (heeft geprofiteerd van enkele zachte winters?), Zilvermeeuw en Pontische Meeuw. Over meeuwen gesproken het (relatief) grote aantal burgemeesters is ook opvallend: tot nu toe werden 15 Grote Burgemeesters en 7 Kleine Burgemeesters gemeld bij de Midwintertelling, en dat terwijl er na de telling nog meer opdoken.

Verliezers

De Tafeleend lijkt af te steven op een erg laag aantal (nu nog minder dan de helft van voorgaande jaren), maar zoals gezegd, moeten de gegevens van IJsselmeer/Markermeer nog wel binnenkomen. Ook Pijlstaart en Bergeend  werden vooralsnog in zeer laag aantal geteld. Bij de steltlopers vielen de (voorlopig) lage aantallen op van Goudplevier (er is voorafgaande aan de telling ook enkele malen wat vorst geweest) en Bonte Strandloper.

Avimap populair

Een verheugende ontwikkeling is dat steeds meer mensen Avimap gebruiken. Was het aandeel Avimap gebruikers in november, net na de introductie nog 2,9%, in december was dat al gestegen naar 10% en in januari 19%, een mooie toename dus. En de mensen die het gebruiken zijn erg enthousiast. Wil je ook eens Avimap proberen? Kijk op deze plek voor meer info.