@ZHL_eilanden op Twitter: 'Vogels tellen vanmiddag met zon en #bijzon #midwintertelling #sovon genieten!'

Midwintertelling 2017: al 2000 tellingen binnen

Al 2000 midwintertellingen zijn er op moment van schrijven ingevoerd. Ze komen soms met wel 60 tellingen per uur binnen in de database van Sovon. De snelste tellers hebben hun telling meteen via de app Avimap geüpload (20%). Gelukkig gooide het winterse weer geen roet in het eten. 's Avonds konden de tellers zich nog even inlezen in het nieuwste watervogelrapport.

De eerste indruk is dat er veel Brandganzen zijn geteld, vooral langs de Grote Rivieren en in het Groene Hart. Ook werden er flink wat Grote Zaagbekken gezien. De winterse omstandigheden vielen gelukkig mee dit weekend. Ondanks de harde wind aan de kust slaagden de tellingen in de Waddenzee en op zondag was het op veel plekken prachtig winterweer. Kortom, geen verkeerde omstandigheden om je telgebied te bezoeken.

Veel getwitter...

 
 

Midwintertelling

Deze telling is de belangrijkste telling van watervogels in de winter. In heel Europa worden enorme oppervlakte geteld om de aantalsontwikkelingen en verspreiding van watervogels in kaart te brengen. Deze editie was extra bijzonder omdat er ook een speciale flywaytelling van Noorwegen tot in Zuid-Afrika aan de gang is. In het NOS-journaal werd daar zelfs aandacht aan besteed.

Rapport

Vorge week verscheen het watervogelrapport. Daarin worden de laatste ontwikkelingen van watervogel beschreven. Neem even een kijkje!