Kanoeten (hier met Bonte Strandlopers), veel geteld januari 2016. Foto: Harvey van Diek

Midwintertelling 2016: al 3450 tellingen ingevoerd

De 50e Midwintertelling van watervogels, half januari 2016, is goed verlopen. Hij viel samen met de overgang naar een kortstondig winters weertype.

Dat leverde vooral op de zaterdag wat ongemakken op, maar leidde niet tot grote problemen. Nog geen drie weken na het telweekend zijn er al 3450 tellingen ingevoerd. Samen goed voor 4,7 miljoen watervogels, waarvan Kolgans, Brandgans en Smient bijna twee vijfde uitmaken.

Winterse speldenprik met gevolgen

Een dagenlange periode van ijzel in het noordoosten daargelaten, bleef de winter van 2015/16 zonder noemenswaardige vorst. Rond het telweekend, midden januari, werd het een aantal dagen merkbaar kouder, niet alleen bij ons maar vooral ook ten noordoosten van Nederland. Het leverde onverwacht veel beweging op onder ganzen. Gezenderde Kolganzen uit het Duitse Eems-gebied bleken zich te verplaatsen naar Nederland, overigens niet verder dan de IJssel. Terwijl de velden in het oosten van Groningen erg leeg waren, raakten ze elders wat voller. Tellingen op slaapplaatsen van Kolganzen in de Biesbosch leverden bijna 42.000 ex. op, voor daar een record.

Waddenvogels in sterk wisselende aantallen

De tellers in het Waddengebied hadden geluk dat het slechtste weer al nagenoeg voorbij was toen ze aan hun klus begonnen. Opvallend is het hoge aantal van 64.000 Kanoeten, duidelijk meer dan de afgelopen tien jaar het geval was. Vergelijk dat eens met het bedroevend lage aantal van 54.000 Scholeksters (tegen een tienjarig gemiddelde van 130.000). Al moeten de gegevens van Ameland nog worden toegevoegd (maar dat levert gewoonlijk geen klapper op).

Meer lezen

Lees meer over de watervogeltellingen in de nieuwsbrief van februari die aan alle tellers gestuurd wordt.