Foto: Sytze Wouda

Middelste Bonte Spechten breiden zich verder uit in Twente

De opmars van de Middelste Bonte Specht in Twente zet nog steeds door en het aantal territoria in 2015 heeft alle voorgaande records weer gebroken. Na een stijging van de aantallen Middelste Bonte Spechten in Twente gedurende de periode 2004-2007 was de groei wat afgevlakt. Het leek er op dat alle geschikte gebieden bezet waren.

Maar vanaf 2010 is deze specht ineens goed doorgebroken en is het aantal territoria jaarlijks verder toegenomen. Dit jaar zijn er in Twente inmiddels 242 territoria vastgesteld, hetgeen een toename van 17 territoria in 1 jaar betekent. Wel is de groei minder spectaculair dan in voorgaande jaren. De groei in Telgebied Losser bedroeg dit jaar 11 territoria van 105 naar 116 en in overig Twente was er een toename van 6 territoria van 120 naar 126.

Ontwikkeling van de populatie Middelste Bonte Spechten in Twente (blauw) en Losser (rood) 2004-2015

Ook dit jaar zijn alle geschikte gebieden op een rij gezet en aangeboden aan de Twentse tellers. Op deze manier is het gelukt om voor de meeste bossen een teller te vinden. Aangezien Twente veel in potentie geschikte mibo-bossen kent, is het een ongekend fenomeen dat elk jaar weer tientallen tellers zich aanbieden om op zoek te gaan naar deze spechtensoort.

Verder lezen 

Lees het volledige verslag in deze pdf.