Barbara Voogt in actie bij Westkapelle. Foto: Lilian Gillissen

Middelburgse Barbara Voogt krijgt eerste Stimulansprijs van Sovon

Op 14 december kreeg de Middelburgse vogelaar Barbara Voogt de eerste Stimulansprijs van Sovon Vogelonderzoek Nederland overhandigd. Deze prijs is de erkenning voor haar coördinerende en wervende rol bij vogeltellingen en nestonderzoek. Voogt is pas enkele jaren actief, maar blinkt uit in enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Voogt is sinds enkele jaren actief voor de vogelwerkgroep Walcheren en verzamelt ook gegevens voor landelijke projecten van Sovon, die in 2020 voor het eerst een Stimulansprijs uitdeelt. De prijs is bedoeld voor vogelaars die nog niet zo lang actief zijn, maar zich onderscheiden op het vlak van inzet, enthousiasme en werving.

Veel werk

Het juryrapport schetst Voogt als iemand die erg veel werk verzet. Ze is lid van het bestuur van de Vogelwerkgroep Walcheren en weet daarnaast veel vrijwilligers te activeren om nesten van Bruine Kiekendieven te monitoren. Ze coördineert ook het onderzoek aan Kerkuilen op Walcheren en zorgt ervoor dat alle gegevens netjes worden ingevoerd in het nestkaartproject van Sovon. Ook publiceert ze over de resultaten en regelt zelfs inventieve onderzoekmaterialen, zoals een neststok met camera. ’s Winters maakt ze haar rondes om ganzen en zwanen te tellen.

Niet meer loslaten

Omdat zij op latere leeftijd is begonnen met vogelmonitoring, weet Barbara heel goed dat zij ‘jonge honden’ niet meer kan inhalen qua veldkennis. Ze laat zich echter niet van de wijs brengen. Zet ze eenmaal haar tanden in een project, dan laat ze niet meer los. Collega bestuursleden omschrijven haar als een bijzonder gedreven mens. Zo pluisde ze met een groep vrouwen van de roofvogelwerkgroep eens een gigantische verzameling plukresten van twee broedparen Sperwers uit en maakte die toegankelijk in een collectie.

Erkenning

Voogt kreeg de erkenning in de vorm van een boekenpakket uit handen van het Zeeuwse Sovon-ledenraadslid Dini Helmers, de Zeeuwse Sovon-medewerker Gerard Troost en bestuurslid van de vogelwerkgroep Walcheren, Floor Arts. Met het uitreiken van de Stimulansprijs willen de jury en het bestuur van Sovon laten weten dat haar werk gezien én zeer gewaardeerd wordt. Ze feliciteren Walcheren met zo’n enthousiaste vogelaar in hun midden en hopen dat Barbara haar werk nog jaren voort zal zetten.

Het complete juryrapport is hier te lezen.

Vlnr. Floor Arts, een verbaasde Barbara Voogt en Dini Helmers. Foto's: Gerard Troost