Michiel Versluys, 1952-2013

Michiel Versluys, 1952-2013

Op 22 december jl. overleed Michiel Versluys. Een vogelaar met een enorm stuk soortenkennis, kritisch, een soepele pen als gave, en bovenal een sympathiek, integer mens, die veel voor Sovon heeft betekend, in het bijzonder in Friesland.

 

Toen ik in 1997 districtscoördinator van Friesland werd, maakte mijn voorganger Dick Schut altijd al twee keer per jaar een dikke provinciale nieuwsbrief met Michiel, twintig kantjes dik, vol info over vogels in Friesland. Zowel de soortbehandelingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels als die van BSP-niet-broedvogels werden daarin tot in de puntjes verzorgd door Michiel en verschenen dan in een later stadium nog wat uitgebreider beschreven als artikelen in het provinciale tijdschrift Twirre. In 2002 leidde dat tot de uitgave van het boek ‘Schaarse Vogels in Fryslân’, over het voorkomen van BSP-soorten in Friesland in de periode 1989-1998. Een (dankzij Michiel) secuur stukje werk, dat tot op de dag van vandaag een prima naslagwerk is. Datzelfde geldt ook voor het boek 'Vogels van Ameland', dat in 1997 verscheen en waarvan Michiel de hoofdauteur was. Zonder zijn redactionele inzet was het boek er nooit gekomen, aldus zijn mede-auteur en bevriend vogelaar Ricus Engelmoer. Zijn redactionele kwaliteiten kwamen ook van pas bij de totstandkoming van Sovon’s broedvogelatlas uit 2002, waarin Michiel niet alleen drie soorten beschreef, maar ook verschillende andere soortteksten van waardevol commentaar voorzag.

Grootschalige karteringen

Michiel voerde in de jaren tachtig al de nodige grootschalige karteringen uit in Friese laagveenmoerassen als De Deelen, Rottige Meenthe en Brandemeer. En legde dat vast in rapportjes die ik als veldmedewerker nog regelmatig ter hand neem. Hij ontdekte destijds in het laatstgenoemde gebied nog een adulte man Franklins Meeuw, de tweede melding van die soort in ons land.

Zonder uitzicht

De laatste publicatie van Michiel verscheen in het themanummer Waddenzee van Limosa in 2009 en ging over de slaaptrektellingen van Regenwulpen langs de Friese waddenkust. Het artikel was reeds gepubliceerd in Twirre, maar verdiende naar mijn mening landelijke publicatie en zo geschiedde. Toen al kampte Michiel met fysieke problemen, een ziekte die zijn zenuwen in benen en armen aantastte, waardoor hij steeds moeilijker liep. Dat hij grote moeite met de toenemende lichamelijke beperkingen had, stak hij tijdens lange telefoongesprekken niet onder stoelen of banken. "Ik ben door mijn hoeven gezakt", zoals hij het zelf omschreef. Sindsdien verslechterde zijn situatie, waardoor Michiel uiteindelijk niet meer kon reizen en vogelen zoals hij dat wilde, en aan huis gekluisterd raakte zonder uitzicht op verbetering. Dat heeft hem vlak voor kerst doen besluiten dat het voldoende was.

 

In onze herinnering en in zijn publicaties leeft Michiel voort. Namens Sovon en de Fryske Feriening foar Fildbiology (FFF) wens ik zijn vrouw Marijke veel sterkte toe.

 

Romke Kleefstra

(zie ook volledige In memoriam met literatuurlijst)