Reuzensterns langs de West-Afrikaanse kust, de regio waar ze overwinteren. Scandinavische broedvogels trekken daarheen. Foto: Albert de Jong

Met je haren in de wind Reuzensterns tellen

Ondiepe zandbankjes hebben ze het liefst. Reuzensterns die zich 's avonds op slaapplaatsen verzamelen. Sinds 2007 monitoren we hun aantallen via drie simultane slaapplaatstellingen. Zo'n telling doe je met de haren in de wind, op een dijkje langs het open water.

Zo'n 25 plekken langs de Friese IJsselmeerkust, het Lauwersmeer, de Randmeren en in de Delta worden jaarlijks geteld. De opzet is als volgt: de tellers spoeden op drie vrijdagavonden in augustus en begin september naar een slaapplaats. Daar kijken ze vanaf ongeveer een uur voor zonsondergang of er Reuzensterns komen slapen. Op sommige plekken levert dat fraaie aantallen op, zoals afgelopen vrijdagavond op de Steile Bank (Fr.): 46 vogels.

Aantallen pleisteraars

Deze simultane slaapplaatstellingen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de maximale aantallen Reuzensterns die door ons land trekken. De laatste paar jaar zijn dat er tegen de 150, een aantal dat decennia geleden ondenkbaar was. Lees meer over de ontwikkelingen van Reuzensterns in Nederland in dit artikel uit 2012. In de figuur zie je het seizoensmaximum per jaar.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in deze telling en vraag je je af of je een gebied kunt (mee)tellen? Neem dan even contact op met Albert de Jong.