Beeld: logo AviNest - Rachelle Huizinga

Met de app AviNest meteen nestgegevens invoeren

Na een jaar van testen is zaterdag 23 maart de app AviNest gelanceerd. AviNest maakt het mogelijk om nestgegevens direct in het veld in te voeren. De app is vooral geschikt voor het volgen van nesten van weidevogels, zoals de Scholekster. Maar ook andere soorten kun je invoeren, omdat de app is afgestemd op de Nestkaart-systematiek.

In AviNest sla je de coördinaten van het nest automatisch op via de GPS van je telefoon. Ook zie je een kaart met al je nesten in de buurt. Je kunt gemakkelijk nesten selecteren die al een tijdje niet bezocht zijn en er zijn checks op invoerfouten en missende gegevens ingebouwd. Voor mensen die samenwerken in een vogelwerkgroep is het mogelijk om nestgegevens te delen met collega’s. 

Vooral voor weidevogels

De app is in eerste instantie ontwikkeld voor Scholeksters en andere weidevogels, in het kader van het CHIRP-onderzoeksproject. Maar ook nestgegevens van andere vogelsoorten kun je invoeren, al zullen hier en daar nog verbeteringen wenselijk zijn. We horen die graag. Ze zullen waar mogelijk in de loop van 2019 ook in updates van de app worden verwerkt.

Downloaden

Je kan AviNest downloaden op je telefoon of tablet via de Google Playstore. Voorlopig is alleen een Android-versie beschikbaar. Mario Huizinga, ook bekend van BirdRing, ontwikkelde de app in opdracht van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Sovon, met steun van de Vogelbescherming.

Uploaden naar digitale nestkaart

Zodra je telefoon in contact is met het internet (in het veld of thuis) kan je de verzamelde gegevens met één druk op de knop doorsturen naar de Nestkaartdatabase van Sovon, waar je de mogelijkheid hebt om de broedsuccesgegevens voor eigen gebruik te downloaden en er een aantal handige overzicht en analysefuncties beschikbaar is.

Snel starten? Dit is handig

  • De handleiding en instructiefilmpjes voor AviNest vind je hier.
  • Algemene vragen over de werking van AviNest kun je stellen onder de Google-groep AviNest. Hier kun je ook vragen en antwoorden van andere gebruikers zien. Suggesties voor verbeterpunten zijn natuurlijk ook welkom!
  • Als je technische vragen of problemen hebt, zoals met uploaden of werkgroepen aanmaken, kan je een mail sturen naar nestkaart@sovon.nl.

Veel plezier bij het volgen van nesten en invoeren dit jaar!

Namens Sovon & CHIRP-team