Merel profiteert van rust

Ook bij Sovon werken we zoveel mogelijk thuis. En dat legde een Merel geen windeieren. Zij kon ongestoord broeden in de klimhortsensia voor het Sovon-kantoor. Met succes.

Een Sovon-medewerker ontdekte het merelnest bij een bezoekje aan kantoor op 1 mei. Toen zaten er vier jongen van ongeveer zes dagen oud in het nest. De vogelaar merkte het nest op doordat de ouders af en aan vlogen met voer. Het nest moet dus in de eerste helft van april begonnen zijn. De jongen zijn op 9 mei alle vier geringd en daarna uitgevlogen. 

Twee jonge Merels worden voorzien van een ring De klimhortensia bij de ingang van het Sovon-kantoor

De jonge Merels krijgen een ring (links). Recht de broedplek naast de ingang van het Sovon-kantoor.