Wandelaar verstoort op de Noordvaarder, Terschelling. Foto: Hans Schekkerman

Mensen tellen ook mee

‘Whoeesssj.’ De vleugelslagen van duizenden Rosse Grutto’s zijn hoorbaar als een kitesurfer langs de wadplaten scheert. Verstoring van wadvogels is aan de orde van de dag. Niet alleen door mensen, maar ook vanwege roofvogels die hun jachtvlucht maken. Tijdens een extra telling bij hoogwater werden half augustus ook de verstoringsbronnen en hun effect genoteerd.

Sinds 2016 helpen watervogeltellers die in de Waddenzee tellen mee met het meten van verstoring. Ze noteren de verschillende typen potentiële verstoringsbronnen en het effect ervan op hoogwatervluchtplaatsen. Ze variëren van droogvallende bootjes tot jagende Bruine Kiekendieven.

In de eerste drie jaar gebeurde dat in het kader van MOCO en het actieplan Vaarrecreatie. In 2019 kregen we steun van Vogelbescherming Nederland vanuit het Waddenfondsproject Wij & Wadvogels. Daarmee konden we weer een extra telling in augustus coördineren.

Nietsvermoedende recreanten kunnen in hun eentje een hoogwatervluchtplaats met duizenden vogels verstoren. Foto: Albert de Jong

Bruno Ens, projectleider van het verstoringsonderzoek, benadrukt het belang van de metingen in augustus:

‘Er zijn veel steltlopers aanwezig. En het is nog volop vakantietijd en dus is er veel recreatie. Dat zorgt er trouwens ook voor dat we de vogeltellers wat lastiger kunnen strikken.’ 

Hij hoopt dat het verstoringsonderzoek ook na dit jaar verder kan gaan.

Augustustelling: Rosse Grutto en Kanoet als uitdaging

Uiteraard worden niet alleen de verstoringsbronnen maar ook de vogelaantallen geteld. In augustus zijn vooral de aantallen van Rosse Grutto en Kanoet hoog en vormen hun groepen een uitdaging om te tellen. Zo werden alleen op Vlieland al ruim 56.000 Rosse Grutto’s geturfd (foto). Op de Vliehors waren enorme aantallen te zien. 

Duizenden Rosse Grutto's, Kanoeten, Bonte Strandlopers en Zilverplevieren verplaatsen zich vanwege opkomend water op de Vliehors. Foto: Peter de Boer

Impressie van de hoogwatertelling

Benieuwd hoe zo'n hoogwatertelling gaat? Kijk dan de vlog die Albert de Jong maakte op Terschelling. Als je interesse hebt om mee te doen met dit soort tellingen, dan kun je contact opnemen met Romke Kleefstra.