Sjoerd Dirksen I.M.

In memoriam: Sjoerd Dirksen (1959-2018)

Begin september bereikte ons het trieste nieuws van het plotseling overlijden van Sjoerd Dirksen. Sjoerd werd kort na aankomst in Vancouver (Canada) voor een congresbezoek getroffen door een hersenbloeding. Hij overleed twee weken later aan de gevolgen daarvan.

Sjoerd stond bekend als een energieke, enthousiaste man die altijd vol ideeën en toekomstplannen zat. Het bericht van zijn overlijden kwam dan ook als een enorme schok voor zijn familie, vrienden en kennissen in de Nederlandse en internationale vogelwereld.

Ecoloog van beroep

Sjoerd was al decennia lang een prominente figuur in de Nederlandse ornithologie. Onder zijn bevlogen leiding kreeg de tak Vogelecologie van Bureau Waardenburg een sleutelrol in de ecologische advieswereld. Na zijn vertrek in 2014 zette Sjoerd zijn eigen bedrijf Sjoerd Dirksen Ecology op, waar hij zich vooral bezig hield met projecten gerelateerd aan windenergie en natuurbeheer en –bescherming.

Van NJN tot Werkgroep Casarca

Ook in zijn vrije tijd zette Sjoerd zich fanatiek in voor vogelonderzoek. Vanaf het begin van de jaren tachtig was hij actief in de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). In de jaren die volgden was hij onder meer betrokken bij onderzoek naar Regenwulpen op de Banc d’Arguin in Mauritanië en het opzetten van de internationale Kleine Zwanen tellingen. Sinds midden jaren negentig leidde Sjoerd een langjarig onderzoek naar Krooneenden op de Vinkeveense plassen, waarover uitgebreid is terug te lezen in Sovon-Nieuws jaargang 27 nr 3. Daarnaast was hij in recente jaren actief met onderzoek naar sterns op De Kreupel en was hij de trekker van de Werkgroep Casarca Nederland. In 2017 werd Sjoerd bovendien voorzitter van de Ringersvereniging.

Inspirerende persoonlijkheid

In al zijn werk omringde Sjoerd zich met enthousiaste mensen die zich lieten inspireren door zijn ambitie, kennis en ervaring. Met het overlijden van Sjoerd zijn we een groot ornitholoog, betrokken onderzoeker en bovenal ruimhartige, aimabele persoon kwijtgeraakt. Zijn afwezigheid op ornithologische bijeenkomsten zal ons nog lange tijd herinneren aan de grote leemte die hij achterlaat.

Wij wensen zijn vriendin Hella en zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

 

Erik Kleyheeg