Marius aan het werk voor de Vogelatlas. Foto: Albert de Jong

In memoriam: Marius Teeuw

Op 30 december ontvingen we het bericht dat vrijwilliger Marius Teeuw was overleden. Hij werd slechts 42 jaar oud. Marius was een hartstochtelijk vogelaar, met oog voor de lokale natuur. Hij telde voor MUS en de Vogelatlas in zijn woonplaats Sliedrecht.

In de vogelaarswereld van de Alblasserwaard was Marius geen onbekende. Graag zocht hij naar zeldzame vogels, zowel in de regio als daarbuiten. De lokale natuur was echter ook wel aan hem besteed. Hij telde het atlasblok van zijn woonplaats voor de laatste twee vogelatlasprojecten en kon enthousiast vertellen over zijn rondje voor MUS.

Zijn interesse ging verder dan vogels alleen. Ook (nacht)vlinders, libellen en planten hadden zijn interesse. Verwoed florist als hij was, speurde hij een enorm getal van 722 plantensoorten in de Alblasserwaard bij elkaar. Zijn uitgebreide kennis van met name aquatische flora kwam ook bij zijn werk voor Rijkswaterstaart van pas. 

Marius' opvallendste verdienste op het vogelgebied is toch wel zijn ontwikkelingswerk in de Bekaa-vallei in Libanon, een heringericht wetlandgebied. Voor de natuurbeweging A Rocha verbleef hij een paar jaar met zijn gezin in dat land. Hij voerde er verschillende projecten uit om de vogels in de vallei te monitoren. 

Helaas kampte Marius de laatste paar jaar met een ernstige ziekte, die hem langzaam maar zeker velde. Hij droeg het lijden geduldig en bleef ook in de laatste maanden van zijn leven genieten van de natuur, of de schepping, zoals Marius die graag zag. We zijn hem erkentelijk voor het telwerk dat hij voor Sovon deed.

Een uitgebreid In memoriam is te lezen op de website van Dutch Birding

Door Albert de Jong