Hans: waarnemer van verdienste. Foto: Dries Oomen

In memoriam Hans Vader

Als je, zoals ik, in de laatste decennia van de vorige eeuw je eerste schreden zette in de wondere vogelwereld van de Zuid-Hollandse duinen, dan duurde het niet lang of je liep Hans Vader tegen het lijf.

Hans was de spin in het web van de vogeltellingen en het ringonderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen en daarmee een inspirator voor velen in het uitgebreide netwerk van duinvogelaars. Dat zat ‘m in de rust die hij uitstraalde, zijn vriendelijke karakter, zijn enorme motivatie en werklust en zijn grote kennis, opgedaan door vele jaren door te brengen in het veld.

Gewaardeerd

Hij werd er enorm door gewaardeerd, zowel vanuit de beheerder, het Amsterdamse waterleidingbedrijf waar ze zijn inbreng koesterden, maar ook door de duinbeschermers verenigd in de Stichting Duinbehoud die zich in die periode opwierpen als hoeder van de grote natuurwaarden van de vastelandsduinen.

Kennis en informatie

Hans bracht kennis en informatie in en deed dat op zo’n manier dat velen, zo niet allen, graag van die kennis gebruik maakten ook al wilde zij daar misschien wel andere dingen mee.

Jong geen probleem

Dat je jong was en nog niet zo veel wist was voor Hans geen enkel probleem; als je interesse toonde wilde hij je graag deelgenoot maken van wat hij wist en had meegemaakt. En als je hem niet persoonlijk ontmoette was er altijd de mogelijkheid om te gaan snuffelen in de vele rapporten en artikelen die hij schreef; kennis moest wel worden gedeeld!

Waarnemer van verdienste

Hans is tot op hoge leeftijd doorgegaan met het tellen en ringen van vogels. Hij was daarom een van degenen die ik in 2013 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Sovon de eretitel ‘Waarnemer van verdienste’ uitreikte tijdens de Landelijke Sovon dag. Die titel had hij meer dan verdiend. Al hadden we al lang geen persoonlijk contact meer met elkaar gehad, het was op dat moment meteen weer vertrouwd en daarmee extra mooi. Hans was zichtbaar blij met deze blijk van waardering.

We zullen hem missen

Onlangs hadden wij nog contact met Hans. Over de telefoon vertelde hij dat het niet zo best gesteld was met zijn gezondheid maar dat hij wel hoopte zijn tellingen te kunnen afronden. Het heeft niet zo mogen zijn. Hans overleed op 13 november op 77-jarige leeftijd. Een inspirerende vogelaar is helaas niet langer onder ons. We zullen hem zeer missen.

Theo Verstrael