In memoriam Frank Ellenbroek

Op 29 september 2015 is Frank Ellenbroek op 52 jarige leeftijd op tragische wijze overleden.

Sinds zijn jeugd was Frank geïnteresseerd in natuur. Hij begon met vogels kijken in de omgeving van Deventer. Hij was jarenlang in de NJN actief met natuurstudie en had naast vogels een brede interesse. Tijdens zijn studie, bijvoorbeeld, onderzocht hij de invloed van waterdiepte op de groei van bacteriën. Maar hij keerde terug bij zijn liefde voor vogels en was actief in Utrecht en Limburg in de jaren negentig.

Hij was zeer veel in het veld en deed mee met diverse telprogramma’s. Zo voer hij vele uren op de Loosdrechtse Plassen om moerasvogels te karteren. Ook coördineerde hij jarenlang vogeltellingen voor de Vogelwacht Utrecht. Voor Sovon was hij een betrouwbare en energieke districtcoördinator. Hij was zeer nauwgezet en dat resulteerde in diverse publicaties waaronder mijlpalen over de Grote Karekieten in Loosdrecht, Kokmeeuwen in Utrecht en Grauwe Gorzen in Limburg. In de landelijke Broedvogelatlas (2002) verzorgde hij de soortbeschrijving bij de Snor, een van zijn lievelingsvogels.

Hij werkte als ecoloog onder andere bij de Provincie Limburg en het CLM. Daarna verloren velen van ons hem uit het oog tot we wreed wakker geschud werden door de mededeling over zijn overlijden. We herinneren ons Frank als een toegewijde aardige persoon met veel liefde voor de natuur en wensen zijn familie sterkte met het verlies.

Jan van der Winden