Foto: Koos Dansen

Meldpunt Friese Velduilen

Vorig voorjaar werden Friese roofvogel- en uilenbeschermers overdonderd met tientallen broedparen van de Velduil in gangbaar boerenland. De nomadische Velduilen vestigden zich hier vanwege het uitzonderlijke aanbod van hun favoriete prooi: de Veldmuis. Omdat het boerenland met regelmaat wordt gemaaid, was het zaak om de nesten te beschermen en het maaien tijdig uit te stellen. Op veel plekken in Fryslân wemelt het nu nog van de Veldmuizen en er zijn nog veel Velduilen.  Het eerste nest is al gevonden en de kans bestaat dat meer paren opnieuw overgaan tot broeden in de weilanden en dat verdient aandacht en bescherming. Zodoende is het Meldpunt Velduil Fryslân opgericht.

De Velduilen kwamen vorig jaar wijd verspreid in Fryslân tot broeden; in het merengebied, in de Greidhoeke, in de Trynwâlden, in Mid-Friese veenpolders, tot in Weststellingwerf. In al deze regio’s lopen vrijwilligers rond die roofvogels en uilen beschermen, die nu via één aanspreekpunt te bereiken zijn om broedverachte en broedende velduilen te melden.

Broedverdachte vogels

Wie Velduilen in het voorjaar kraaien en roofvogels ziet wegjagen of de uilen boven zich hoort alarmeren (blafgeluid), heeft vermoedelijk te maken met een broedpaar. Hou dan in de gaten waar de uilen naartoe gaan en probeer te achterhalen wie de eigenaar of pachter is van het betreffende perceel waar de uilen rondhangen. Stel deze op de hoogte van de aanwezigheid van de Velduilen, vraag wanneer er gemaaid wordt en meld het mogelijke broedgeval bij het Meldpunt Velduilen Fryslân. Via dat e-mailadres coördineert een aantal Friese ringers het velduilenwerk. Ga niet meteen zoeken naar het nest om verstoring te voorkomen. Via het meldpunt worden de uilenbeschermers uit de regio ingeschakeld om te kijken waar gebroed wordt en hoe het broedpaar beschermd kan worden.

Maatregelen

Maatregelen die vervolgens genomen kunnen worden, is het uitsparen van een stuk van 40 x 40 meter rond het nest indien gemaaid wordt. Om predatie door vossen, katten en honden te voorkomen kan eventueel dit stuk afgezet worden met een stroomhek. Voor het uitstellen van het maaien kunnen boeren een regeling treffen met de provincie.

Het Meldpunt Velduilen Fryslân is te bereiken via velduil@sovon.nl.