Tijdens het MAS' en kun je zomaar een leuke waarneming doen. Foto: Albert de Jong

Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in Fryslân: doe je mee met de cursus?

Met het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF) wordt sinds 1996 de ontwikkeling van de Friese weidevogelstand gevolgd. We zijn op zoek naar vrijwilligers die vanaf komend voorjaar een aantal MAS-punten willen gaan tellen in deze vogelrijke provincie. Op 5 april is er een cursus- en startavond in Leeuwarden. Op 9 april organiseren we een praktijkochtend in het veld. Doe mee!

Volgens de MAS-methode breng je in het voorjaar vier bezoeken aan vaste punten in voornamelijk agrarisch gebied (weide- en akkerland). Op deze manier brengen we de verspreiding van akker- en weidevogels in beeld.

Een telling voor MAS houdt in dat je gedurende 10 minuten vanaf één punt alle waarnemingen binnen een straal van 300 meter noteert (eventueel op tablet via Avimap). Het leuke aan het MAS' en is dat het relatief weinig tijd kost en dat je op verschillende plekken binnen een groter gebied komt. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het bepalen van trends en de verspreiding van broedvogels in het agrarisch gebied. Meer informatie over het MAS-project is te vinden op de website van Sovon (link). Je kunt hier ook je eigen telpunten claimen in Fryslân en in andere delen van Nederland. Meer informatie en opgave via Jelle Postma (zie onderaan). 

Korte cursus MAS-tellen Fryslân

Om bekend te raken met de MAS-methode bieden we in april een korte cursus aan, bestaande uit een theorie- en een praktijkdeel. Ervaring met vogels tellen is niet beslist nodig, voldoende herkenning (op zicht en geluid) van de plattelandsvogels is wel van belang. Ook mensen die al actief zijn als MAS-teller (of in het verleden een cursus hebben gevolgd) zijn van harte welkom. De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend. Deelname is gratis en bedoeld voor mensen die vervolgens MAS-punten willen gaan tellen. De theorieavond vindt plaats op dinsdagavond 5 april in Leeuwarden. Op zaterdagochtend 9 april is er het praktijkdeel (plaats en tijdstip in overleg). Opgave graag voor 22 maart.

Voor meer informatie en opgave kan men terecht bij Jelle Postma (06-49390506 - jelle.postma@sovon.nl)