Houtduif, bepaald niet zeldzaam maar deze winter wel wat minder algemeen dan een jaar eerder. Koningsbosch, 28 december 2014. Foto: Ran Schols.

Meer dan 500 PTT-routes geteld

Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het oudste monitoringproject van Sovon. Het loopt vanaf 1980, aansluitend op een tweetal experimentele jaren.

De telling vindt jaarlijks plaats in de tweede helft van december en sluit op Nieuwjaarsdag. Een prima tijd voor vogelaars om een vrije dag te besteden aan buiten zijn en telwerk te verrichten. Ditmaal zijn er voor het eerst meer dan 500 telroutes onderzocht, 537 om precies te zijn. Dat heeft van doen met de ontwikkelde App binnen Avimap die het invoeren van de telling wel heel erg makkelijk maakt. Bovendien is er extra aandacht besteed aan het werven van tellers in gebieden met weinig telroutes. Dat is duidelijk gelukt. Veel dank voor jullie inzet, tellers!

Meer of minder

Het is nog wat vroeg om in te gaan op de telresultaten. Daarvoor moeten eerst indexen worden berekend door het CBS, dat vanaf het prille begin nauw betrokken is geweest bij dit project. Een eerste indruk kan worden verkregen door het aantal getelde vogels per 100 routes op een rij te zetten. Dat heeft projectcoördinator Willem van Manen in een korte nieuwsbrief gedaan (oudere lezer: zet je leesbril op...). Zo blijken er afgelopen keer duidelijk minder Houtduiven, Spreeuwen en Sijzen geteld te zijn dan een jaar eerder, terwijl bijvoorbeeld de Grote Bonte Specht talrijker was.