Hans Quaden, systeembeheerder van Sovon, is zondag 18 juni overleden

Medewerker Hans Quaden overleden

Onze collega Hans Quaden, al meer dan 18 jaar de systeembeheerder van Sovon, is zondag 18 juni overleden aan de gevolgen van een ongelukkige val tijdens zijn vakantie eerder dit voorjaar. Hij droeg al die jaren zorg voor ons computernetwerk en alles wat daarbij hoort.

Als databeherende organisatie is een betrouwbaar netwerk voor Sovon natuurlijk cruciaal. En betrouwbaar, dat was Hans ook. Met zijn zorgvuldige manier van werken hield hij het netwerk draaiende, met zo min mogelijk ‘overlast’ voor collega’s als er groot onderhoud nodig was. Daarnaast stond hij altijd met raad en daad klaar om problemen met pc, scherm of tablet te verhelpen.

Zo nu en dan pakte hij een velddag vogels inventariseren mee, een hoogtepunt in zijn werk. Op kantoor vertelde hij dan enthousiast over zijn wederwaardigheden aan iedereen die het maar horen wilde.

Naast collega was Hans ook zeer actief bij Vogelwerkgroep Arnhem e.o en als waarnemer voor Sovon. Zo telde hij in het kader van het watervogelproject van Sovon jarenlang diverse telgebieden in de Vaalwaard ten noorden van Arnhem. Ook voor het BroedvogelMonitoringProject was Hans zeer actief met diverse telgebieden op de zuid-oost Veluwe en in de Gelderse Poort.

Wij kunnen het nog nauwelijks geloven dat Hans niet meer onder ons is. We verliezen in hem een hele fijne collega die vrolijkheid en relativeringsvermogen mee bracht, naast af en toe wat gebrom over de grote spelers in de ict-wereld en hun mores. Bovenal verliezen wij in Hans een goede vriend van ons allen. Wij wensen zijn vrouw Norie en familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Het Sovon kantoor is vrijdag 23 juni vanaf 15.00 uur gesloten om afscheid van hem te kunnen nemen.

Namens alle Sovon-collega’s

Theo Verstrael, directeur