Blauwe Reiger, Ter Hooge, 6 april 2011. Foto: Marcel Klootwijk

Maart, de maand voor Blauwe Reigers en spechten

Het voorjaar staat werkelijk te trappelen om te mogen beginnen !  Al weken wordt je iedere ochtend onthaalt door een concert van lijsters, Roodborsten en Heggemussen. Helaas is het voor deze soorten nog voor weg eer we ze 'mogen' tellen. Maar er zijn soorten die je in maart al wel prima kunnen tellen.

Door Marcel Klootwijk

Blauwe Reigers bouwen nu al hun nesten

De aankomende tijd is wel erg goed om de Blauwe reigers te gaan tellen. Door de zachte winter zijn er al een aantal begonnen met de bouw van hun nesten en het herstellen van oude nesten. Omdat de winter zo zacht is geweest verwacht ik een hoger aantal broedvogels dan in 2013. Dus probeer uw kolonie tijdig te bezoeken, ook omdat er dan nog weinig blad aan de bomen zit.

Zonnige dag in maart is goed voor spechten

Voor Zeeland wat minder van belang dan in de oostelijke provincies zijn de zeldzame spechten. Deze soorten zijn namelijk erg actief en luidruchtig in het vroege voorjaar. En zeker op een zonnige windstille dag als er nog geen blad aan de bomen zit zijn de Kleine Bonte en Middelste Bonte Specht goed te vinden. Let dus goed op in de bossen rond Sint Janssteen, de binnenduinrand van Walcheren en de bossen op Schouwen voor de Kleine bonte specht. Maar deze soort kan overal opduiken. De Middelste bonte en Zwarte specht zijn momenteel alleen te vinden in de bossen rond Sint Janssteen.

Let ook op kruisbekken

Zoals verder te lezen is in de nieuwsbrief zijn er nog veel Kruisbekken en Grote kruisbekken aanwezig in Nederland. Ook in Zeeland zijn de Kruisbekken in dezelfde gebieden nog aanwezig als de spechten. Ook zijn er afgelopen winter op verschillende plekken Grote kruisbekken gemeld. Dus aan ieder de oproep om dit vroege voorjaar eens extra te letten op kruisbekken en zeldzame spechten in Zeeland en broedverdachte of territoriumhoudende vogels door te geven aan Sovon. Zie ook het artikel over kruisbekken met inventarisatietips van Joost van Bruggen.

Contact

Marcel Klootwijk, lsb.zeeland@sovon.nl