Wulpen op slaapplaats. Foto: Harvey van Diek

Méér slaapplaatsen, maar minder Wulpen geteld

Het is het Jaar van de Wulp, een jaar waarin we graag willen dat de ganzen- en zwanentellers ook Wulpen intekenen, waddentellers verstoringsbronnen secuur vastleggen bij iedere hvp-telling en méér slaapplaatsen van Wulpen worden geteld.

Gehoor gegeven

De slaapplaatstellingen kregen al de nodige aandacht, onder meer door een reportage bij de slaapplaats aan het Hisse- en Piekemeer nabij IJlst (Fr) in Vroege Vogels. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep de wulpenslaapplaats in de buurt te bezoeken en te kijken hoeveel Wulpen er zaten. Telden we in februari 2017 en 2018 landelijk ruim 40 slaapplaatsen, in februari jl. waren dat er bijna twee keer zoveel (74). Het eigenlijke aantal tellingen ligt hoger, omdat sommige tellers in de telperiode van 2-16 februari meerdere keren een kijkje namen, misschien ook omdat het weer op de voorkeursdatum (9 februari) onstuimig was.

Aantallen lager

Hoewel er meer slaapplaatsen werden geteld, ligt het totale aantal Wulpen lager dan een jaar eerder. In februari 2018 telden we, verdeeld over 46 slaapplaatsen, 13.456 Wulpen. Dat had alles te maken met dik bezette slaapplaatsen, waar meer dan 1000 Wulpen overnachtten. Dit waren onder meer de Oudegaasterbrekken (Fr; 2103), Hegewiersterfjild bij Harlingen (Fr; 1850), Wierumerwad (Fr; 1325), Groene Jonker (ZH; 1100) en Zeevang (NH; 1100). Die aantallen waren overigens behoorlijk forser dan een jaar daarvoor, want in februari 2017 ging het om slechts 5183 Wulpen verdeeld over 40 slaapplaatsen. Plekken met meer dan 1000 Wulpen ontbreken in het 2017-lijstje, maar plekken met meer dan 500 waren Groene Jonker (800), Vossemeer (Ov; 550), Camperduin (NH; 526) en Delta Schuinenbeek bij Strand Nulde (Gld; 500).

Niet meer dan duizend

Zoals gezegd werden er nu in februari minstens 74 slaapplaatsen geteld (er komen nog steeds resultaten binnen). Dat is al een hele verbetering qua telinspanning in vergelijking met de voorgaande seizoenen. Slaapplaatsen met meer dan 1000 Wulpen ontbraken, hoewel de Jouswierpolder nabij het Lauwersmeer in de buurt kwam (Fr; 940). Andere slaapplaatsen met meer dan 500 waren Zeevang (800), Hegewiersterfjild (730), Kolk van Dussen bij Lambertschaag (NH; 585) en Camperduin (520).

16 maart

We blijven tellen! Op 16 maart aanstaande is de eerste landelijke steltloperslaapplaatstelling (Scholekster, Kemphaan, Grutto), een prima gelegenheid om ook de Wulpen mee te tellen. Voor 6 april staat de volgende gepland. In Friesland staan nog vijf extra steltloperslaapplaatstellingen op het programma en die zij al begonnen, o.a. gericht op Kemphanen en Regenwulpen. Spoedig meer daarover.

 

Romke Kleefstra