Arend van Dijk in Istandbul 1990

Lustrum: een terugblik naar 1990

Vers van de pers: deel 5 van het online jubileumboek, waarin het jaar 1990 centraal staat.

In 2013 viert Sovon een klein feestje: we bestaan 40 jaar! Een mooie leeftijd voor een terugblik. Iedere maand publiceren we een pagina met verhalen en feiten rondom een opmerkelijke gebeurtenis.

Sovon in 1990

Rond 1990 stonden enkele monitoringprojecten van Sovon in de steigers, andere zouden kort daarop volgen. Ze werden de harde kern waaromheen de overige activiteiten van de organisatie – van atlasprojecten tot verklarend onderzoek – draaiden en waarop steeds weer teruggegrepen wordt. Hoe leunden we op onze voorgangers, wat waren onze grote voorbeelden en hoe stelden we ons toekomstige monitoring voor?

Lees meer over Sovon rond 1990 »

Vogels van toen

De Kramsvogel stond rond 1990 bekend als een incidentele broedvogel ten tijde van het eerste atlasproject, midden jaren zeventig. Dat bracht een kleine sensatie aan het licht: de Kramsvogel was zich aan het vestigen in Zuid-Limburg!

Meer over de vogels van toen »

Mister BMP

Als er iemand in Nederland aanspraak kan maken op de titel Mister Broedvogelmonitoring, dan is dat Arend van Dijk. Geen ander inventariseert al bijna een halve eeuw een zo groot gebied: Zuidwest-Drenthe, 240 km2 groot. Hij vertelt zelf over hoe het ooit begon »