Lopen voor de Vogelatlas

De eerste drie teams hebben zich inmiddels aangemeld voor de sponsorloop voor de Vogelatlas op de pelgrimsroute de Walk of Wisdom. Team Oortjeshekken, team GroenLinks Nijmegen en team Natuurworkshops (2 soorten) lopen 10 september respectievelijk voor de Huismus, Groene Specht, Torenvalk en Ringmus.

Team Oortjeshekken loopt voor de Huismus. De Huismus staat op de ‘Rode Lijst’ van soorten waar het niet goed mee gaat in Nederland. Team Groen Links Nijmegen loopt voor de Groene Specht. Team Natuurworkshops van Gerrit Jansen (van de veel gelezen natuurrubriek in de Gelderlander) loopt voor twee soorten, te weten Torenvalk en Ringmus. De Torenvalk is zo’n soort die in aantal achteruitgaat. Lange tijd was de Torenvalk de talrijkste in Nederland broedende roofvogel, maar tegenwoordig bezet de Buizerd die positie. Steeds intensiever grondgebruik maakt grote delen van het boerenland ongeschikt voor Torenvalken: er is gewoonweg te weinig voedsel. De Ringmus, het iets kleinere broertje van de Huismus heeft het ook lastig in ons land.

Naamsvermelding in de vogelatlas

Als een team €100,- bij elkaar loopt, wordt de naam van het team gepubliceerd bij de bewuste vogel in de Vogelatlas die naar verwachting in 2018 zal verschijnen. Sovon loopt ook met twee teams mee tijdens de sponsorloop en wel voor de Boerenzwaluw en de Kievit.

Belang vogelatlas

De Vogelatlas speelt een belangrijke rol in het monitoren van de vogelstand in Nederland. De organisatoren van de Walk of Wisdom willen de publicatie ervan helpen bekostigen. 

Meedoen?

Ook meedoen aan de sponsorloop voor de Vogelatlas op 10 september? Je kunt natuurlijk ook een wandelaar of team sponsoren. Kijk op website van Walk of Wisdom voor meer informatie over de sponsorloop.

Of neem contact op met Harvey van Diek voor meer informatie.

Meer info over de Vogelatlas: