Living on the edge, nu als pdf

Dat de Sahelzone in Afrika van uitzonderlijk belang is voor (onder andere) vele Nederlandse trekvogels, is een open deur. Het boek Living on the edge, wetlands and birds in a changing Sahel illustreert dit op indrukwekkende wijze.

Het boek, geschreven door vier auteurs onder de bezielende leiding van Leo Zwarts, verscheen in 2009. Een jaar later werd het door British Birds en de BTO uitgeroepen tot Best Bird Book of the Year. Dat wil wat zeggen, zo'n uitverkiezing door de nogal chauvinistische Britten...

Het was een meer dan terechte bekroning van dit magistrale werk. In dik 560 pagina's worden de relaties uiteengezet tussen omstandigheden in de Sahel en aantalsveranderingen bij Europese broedvogels. Klimaatverandering, visserij, jacht, overbegrazing, waterbouwkundige ingrepen en meer...wat in de Sahel gebeurt, heeft directe gevolgen voor soorten als Purperreiger, Zomertaling, Oeverzwaluw, Grasmus en Rietzanger.

Inmiddels staat het boek uiteraard in de kast van iedere vogelaar die meer wil weten over deze fascinerende relaties. Voor wie tot nu toe verzuimde een exemplaar aan te schaffen, is er goed nieuws. Op de website van Altenburg & Wymenga is een pdf beschikbaar gekomen van het volledige boekwerk. De pdf is hier in te zien.