Themanummer Wulp Limosa

Limosa Themanummer Wulp is uit

Een nieuw themanummer van Limosa is uit en die staat geheel in het teken van de Wulp. Het dubbeldikke nummer is een resultaat van het Jaar van de Wulp in 2019. Plusleden krijgen het thuisbezorgd, maar het nummer is ook los te koop.

2019 was het ‘Jaar van de Wulp’. Naast het uitwerken van alle wulpendata in de databestanden gaf Sovon binnen de lopende monitoringprojecten extra aandacht aan de Wulp. Broedvogeltellers schonken in het voorjaar meer aandacht aan het alarmeren van Wulpen, in najaar en winter tekenden ganzentellers ook de Wulpen op kaart in en slaapplaatstellers gingen er iets vaker op uit om Wulpen op slaapplaatsen te tellen.

Het uitpluizen van de wulpendata in onze broedvogel- en niet-broedvogeldatabases leek al gauw te resulteren in twee lijvige Limosa-artikelen; eentje over de Wulp als broedvogels in Nederland, de andere over de Wulp als doortrekker en wintergast.

Plan themanummer

Door enkele wulpenonderzoekers te vragen ook artikelen te gaan schrijven, ontstond het plan een bescheiden Limosa-themanummer over de Wulp te maken. Dat themanummer ligt er nu, maar het werd uiteindelijk een dubbeldik nummer.

Broedvogels, doortrekkers en wintergasten uitgelicht

De ‘wulpenlimosa’ is opgedeeld in twee secties, over respectievelijk broedende Wulpen in ons land en Wulpen als doortrekkers en wintergasten.

Naast de overzichtsartikelen van Sovon gaat bij de broedvogels aandacht uit naar de goed onderzochte broedpopulatie in West-Overijssel en naar intensieve nestbescherming in Drenthe.

Bij de doortrekkers zijn er ook artikelen over wat gezenderde Wulpen van de Duitse broedpopulatie in Nederland doen, over het scoren van rui bij aanvliegende Wulpen en de slaapplaats en de risico’s van windturbineparken op zee voor trekkende Wulpen.

Wulpenstukken

Kortom, een goed gevuld themanummer met zeven wulpenstukken en ook de rubriek ‘Andermans Veren’ die geheel in het teken van internationaal wulpenonderzoek staat.

Los te verkrijgen of wordt pluslid

Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis! Het themanummer is ook los te bestellen in onze webshop. Inclusief verzendkosten betaal je slechts € 7,50.