Limosa op komst

De vorige Limosa nog maar amper uit of de nieuwe is al op komst. Ditmaal artikelen over Spotvogels, Gierzwaluwen, Spreeuwen, kolonievogels en zeldzame broedvogels.

De Spotvogel uitgeplozen
In een tijdsbestek van 13 jaar bijna 700 nesten van Spotvogels vinden en volgen, ga er maar aan staan. Boena van Noorden deed het in Limburg in de periode 2002-2014 en schreef aan de hand van het onderzoek een meesterlijk stuk over de broedbiologie van deze Afrikaan in ons kikkerlandje.

Inventarisatie Gierzwaluwen
Na prachtige stukken over Gierzwaluwen met geolocators en over de broedecologie van Gierzwaluwen in recente Limosa’s, nu een stuk over het inventariseren van de soort in de bebouwde kom. Gierzwaluwen zijn notoir lastig te tellen, waardoor het niet duidelijk is hoeveel paren er precies in Nederland broeden, laat staan dat we een idee hebben over populatietrends. In Noordwijk worden ze sinds 1993 iedere vijf jaar zo volledig mogelijke geïnventariseerd. In de komende Limosa een kijkje in de keuken.

Verder stukken over kolonievogels en zeldzame broedvogels, Spreeuwen en recensies van nieuwe boeken. Nog even geduld, want het nummer moet nog gedrukt en verzonden worden.

Lid worden?
Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!