Limosa in de bus

Er valt een nieuwe Limosa door de bus en het volgende nummer laat niet lang op zich wachten.

Van Porseleinhoen tot Blauwborst

De Limosa die nu uit is, is het derde nummer van jaargang 89. Een gevarieerd nummer, met artikelen over roepactiviteit en habitatkeuze van Porseleinhoenen in het Friese laagveenreservaat ‘Houtwiel’ en hoe Futen te tellen zijn vanuit een vliegtuig in hun belangrijkste overwinteringsgebied langs de Hollandse kustzone. Korte bijdragen gaan over Steenuilen die Zwarte Sterns op het menu hebben staan, een moeder en dochter Grote Canadese gans die in hetzelfde nest broedden en de consequenties daarvan, en over een vissende Blauwborst; een onbekend fenomeen. Sovon beschrijft de demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland.

Van Blauwe Kiekendief tot Holenduif

Ondertussen is nummer 4 ook al in een vergevorderd stadium. In dat nummer een breed scala aan artikelen, zoals over het foerageergedrag van overwinterende Blauwe Kiekendieven in Oost-Groningen. In een ‘reviewartikel’ wordt de genetica die het ontstaan van drie verschillende typen mannetjes bij Kemphanen verklaart beschreven. Voorts zijn er stukken over slaapplaatsen van meeuwen op platte daken, over hoge broeddichtheden van Spreeuwen en hoe die te inventariseren, over nestpredatoren van Graspiepers en Roodborsttapuiten in de duinen en over broedseloverlap bij Holenduiven. Kortom, een keur aan artikelen.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!