Weinig soorten zullen een zo positief beeld laten zien als de sterk toegenomen Putter. Foto: Ran Schols

Limburg is klaar, op naar de Vogelatlas

Hehe, het zit erop...het eerste deel althans. Het veldwerk voor de Vogelatlas is gedaan en de laatste lege blokken zijn in 2016 'gebezemd'. En de laatste controles zijn eveneens uitgevoerd.

Die eindcontrole was nodig omdat, door een misverstand bij Sovon, nog niet alle gegevens van tellingen door de Provincie in bestanden zichtbaar waren gemaakt. En dan hebben we het wel over broedvogeltellingen die tot het beste materiaal behoren waarover we beschikken! Op systematische en vlakdekkende wijze verzameld door zeer ervaren 'beroepstellers', iets waar andere provincies jaloers op kunnen zijn. Deze eindcontrole, die in hoofdzaak gegevens uit 2015 betreft, is uitgevoerd op het Sovon-kantoor.

En nu...de atlas

Het is inmiddels de hoogste tijd om te beginnen aan de realisatie van de Vogelatlas zelf. Het Bestuur van Sovon heeft daarvoor begin september groen licht gegeven, nadat gebleken was dat de financiële cijfers zulks toestonden. Dat betekent dat een drukke tijd gaat aanbreken. Richtlijnen voor auteurs maken, schrijvers benaderen, teksten inzamelen en redigeren, contacten met uitgevers...de tijd zal omvliegen.

Streefdatum

We zullen met man en macht ernaar streven om de atlas op de Landelijke Dag 2018 ten doop te houden. Maar pin ons hier a.u.b. niet op vast, want in de aanloop naar de verschijning van het boek kunnen er nog vele beren op de weg verschijnen. Maar aan onze inzet zal het niet liggen.

Tellers bedankt

Ik weet zeker dat ik namens de ADC's van Limburg spreek wanneer ik alle tellers hartelijk wil bedanken voor hun bijdrage. Opnieuw is Limburg een betrouwbare provincie gebleken, waar men geen gaten laat vallen in een zo belangrijk project als een landelijke atlas. Al dat vroege opstaan, of het in de winter door weer en wind uitkammen van je blok, heeft waardevolle gegevens opgeleverd die tot in lengte van dagen een referentiepunt zullen vormen. Petje af, en bijzonder bedankt!

Fred Hustings