Maarten Loonen is een van de sprekers op de Landelijke Dag | Foto: Cecilia Sandstrom

Lezingenprogramma Landelijke Dag bekend

Op zaterdag 24 november wordt de Vogelatlas gepresenteerd. Een deel van de lezingen staat in het teken van deze mijlpaal. Maar uiteraard zijn er ook andere lezingen, is er een parallelprogramma en een uitgebreide markt.

Topsprekers 

De Landelijke Dag biedt meer dan de Vogelatlas. Naast een uitgebreide informatiemarkt met alles op het gebied van vogels en vogels kijken, zijn er in totaal drie lezingzalen gevuld met interessante verhalen over vogels en vogelonderzoek. Waaronder in de grote zaal (Topsporthal): 

 • Wat te denken van Geert Groot Koerkamp, correspondent in Rusland die vertelt dat vogels kijken (èn tellen) in Moskou 'a different cook' is. Er verscheen een Atlas van de vogels van Moskou
 • Onderzoeker Maarten Loonen doet al 30 jaar onderzoek aan vogels en klimaatverandering op Spitsbergen. Hij heeft het land en ook de vogelstand zien veranderen. Hij vertelt er alles over
 • Ook hebben we dit jaar Rob Bijlsma bereid gevonden om ons bij te praten over de roofvogelstand. Deze rasvogelaar en onderzoeker pur sang zorgt altijd voor een prikkelende en boeiende lezing

Sovon-zalen

Naast de grote zaal met bovenstaande sprekers en de Vogelatlas, heeft Sovon ook nog een kleinere zaal (Kogelstoothoek). In de kleine zaal vinden de volgende lezingen plaats:

 • Loes van den Bremer en Gert Ottens vertellen over het Jaar van de Huiszwaluw en dat onderzoek en bescherming hand in hand gaan;
 • Mary Colwell is Engelse schrijfster en TV-producent. Ze schreef een zeer boeiend boek over de Wulp, vertelt er uitgebreid over en kondigt 2019 als Jaar van de Wulp aan;
 • Debby Doodeman heeft honderden Nederlandse vogelaars het hemd van het lijf gevraagd over hun vogelhobby. Ze is bezig met een boek hierover en licht vast wat tipjes van de sluier op;
 • Marijn Nijssen van Stichting Bargerveen is een rasverteller. Hij weet alles over de Grauwe Klauwier en weet er in geuren en kleuren over te vertellen;
 • Martin Poot, onderzoeker, sluit de dag af en neemt ons mee in de wereld van zeevogels. Hoe worden ze geteld en wat zijn de ontwikkelingen.

NOU-programma

Het parallelprogramma wordt ook dit jaar weer verzorgd door de NOU. En ze hebben weer een mooi programma voorbereid: Het grote verdwijnen: waarom verliezen we vogelsoorten? Vijf vogelonderzoekers gaan in op de verliezers in de nieuwe vogelatlas, de achteruitgaande soorten. En wat zijn de oorzaken van hun afname?

 • Ernst Oosterveld vertelt over de Gekraagde Roodstaart, misschien wel een van de mooiste vogels van ons land waar het goed mee gaat
 • Herman van Oosten schreef een boek over de teloorgang van de Tapuit. Is de Tapuit nog te redden als broedvogel?
 • Jan van der Winden is moerasvogelkenner bij uitstek. Hij praat ons bij over de dramatische achteruitgang van de Grote Karekiet
 • Onderzoekster Roos Kentie vraagt zich hardop af of de Grutto de klimaatverandering wel bij kan houden. Weidevogelliefhebbers mogen deze lezing niet missen
 • De NOU-dag wordt afgesloten door Rascha Nuijten van de NIOO. De Kleine Zwanen zitten in zwaar weer. Kunnen ze de veranderingen wel bijbenen? 

Overzicht sprekers Landelijke Dag

We hebben alle sprekers voor je op een rij gezet. 

En er is natuurlijk nog meer te doen. Genoeg redenen dus om dit jaar zeker/ook naar de Landelijke Dag te komen. Bekijk het totale programma van de Landelijke Dag via www.sovon.nl/ld

We verwachten ook dit jaar weer volle zalen bij de lezingen | Foto: Harvey van Diek