Lezingen van de Landelijke Dag

De Landelijk Dag is weer achter de rug. Lezing gemist? Geen probleem. Bijna alle lezingen zijn terug te kijken op ons kanaal op YouTube.

Ook al was het dit jaar opnieuw niet mogelijk elkaar te ontmoeten in Ede; met meer dan 25 lezingen over onder andere roofvogels, vogelbescherming, insectenetende vogels en veel nieuw verschenen boeken viel er veel te beleven op de online Landelijke Dag. Veel vogelliefhebbers waren er vandaag live bij. Wie de lezingen later wil bekijken, kan de lezingen vinden op ons YouTube kanaal.

Voor volgend jaar staat de Landelijke Dag gepland op zaterdag 26 november. We hopen natuurlijk dat het dan weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten in de Reehorst in Ede.