Foto: Peter Eekelder

Lezingen online

Veel vogelwerkgroepen organiseren in het winterseizoen lezingavonden. Sovon komt graag naar je werkgroep toe om een lezing te verzorgen. Naast het delen van recente informatie uit onze meetnetten, kunnen we ook meer vertellen over onderzoeksprojecten.

Het lezingenprogramma staat online. Naast de lezingen over de meetnetten, zoals de slaapplaatslezing en het verhaal over het nestkaartenproject, zijn er ook specifiekere onderwerpen te vinden. We komen graag meer vertellen over regionale resultaten van onze projecten. Heeft je werkgroep of vereniging zelf een interessante suggestie, vraag dan gerust naar andere mogelijkheden.

Cursussen

Naast een lezing is het ook mogelijk om een cursus aan te vragen. Voor het opleiden van tellers in de regio is het organiseren van een cursus een uitstekend middel.