Nachtegaal (Harvey van Diek)

Lezingavond broedvogels tellen

Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. De Veluwe is een bijzonder gebied. Je kunt er vogelsoorten tegenkomen als de Zwarte Specht, IJsvogel, Raaf en Wespendief.

Desondanks worden er weinig broedvogeltellingen uitgevoerd. Het zou mooi zijn om hier verandering in te brengen... Vandaar het organiseren van deze lezingenavond.

Voor de pauze zijn er lezingen over de resultaten van lokale broedvogeltellingen. En na de pauze volgt er een korte broedvogel-telcursus. Deze lezingenavond zal worden verzorgd door Frank Majoor.

Bekijk het programma.