Voorjaarsfoto van een mannetje Zwarte Leeuwerik in Kazachstan. Foto: Harvey van Diek

Lezing over Zwarte Leeuweriken

Wat doen Zwarte Leeuweriken met paardenmest? Op de Landelijke Dag houdt biologiestudent Thijs Fijen een lezing over zijn onderzoek op de steppes van Kazachstan. Hier volgt een korte introductie van zijn lezing.

De steppes van Kazachstan zijn enorm uitgestrekt. De natuurlijke aantallen wilde grazers zijn drastisch naar beneden gegaan en ook het landgebruik van de mens is sterk aan het veranderen. Grazers zijn ontzettend belangrijk in het behouden van de steppe en dit zien we terug in de nestplaats keuze van veel steppevogels. Zij kiezen hun nest afhankelijk van de grazers dichtheid.

Mest

Recent is ontdekt dat vrouwtjes Zwarte Leeuweriken mest verzamelen en dit rondom hun nest neerleggen in ‘platforms’ en zijn daarom dus misschien wel nog meer afhankelijk van grazers dan gedacht. Het gebruik van mest of het verzamelen van materialen is niet nieuw, maar waarom vogels dit doen is niet geheel duidelijk. Een projectteam (Wageningen University, University of Münster, ACBK en RSPB) heeft dit jaar in Kazachstan geprobeerd om dat te achterhalen. Met temperatuurloggers, vertrappingsexperimenten, insectenvallen en nestmonitoring zijn vier hypotheses getest. Mest kan de temperatuur in het nest verhogen, kan de vertrappingskans verlagen, kan meer insecten aantrekken of kan juist predators van het nest weghouden.

Het volledige programma zien?

Inmiddels is het volledige lezingenprogramma van Sovon op de Landelijke Dag te bekijken. Grasduin gerust al even door het overzicht.