Lezing 22 maart in Groningen

Op woensdagavond 22 maart geeft onderzoeker Bruno Ens een lezing over wadvogeltellingen en ander onderzoek in 't Vinkhuys in de stad Groningen. De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Avifauna Groningen. Kom ook!

Locatie:

't Vinkhuys, Diamantlaan 94 te Groningen. In de deel.

Aanvang:

20.00u, inloop vanaf 19.30

In deze lezing laat Ens zien hoe dat tellen van wadvogels in zijn werk gaat, hoe de gegevens worden opgeslagen, hoe de gegevens worden geanalyseerd en wat er met de resultaten gebeurt. Daarbij natuurlijk uitgebreid aandacht voor de enorme veranderingen in de techniek: van telformulieren invullen en opsturen naar telgegevens invoeren vanachter je computer naar in het veld je smartphone als notitieboekje gebruiken zodat je niet alleen soort en aantal kunt vastleggen, maar ook de precieze locatie.

Ook de veranderingen in de Waddenzee zullen aandacht krijgen. Door vervolging en het overvloedig gebruik van DDT waren Slechtvalken bijzonder schaars toen ik in de jaren zeventig begon met wadvogels tellen. Dat is nu heel anders. Maar ook de verstoring door recreanten is enorm toegenomen. Ik pleit er dan ook voor om tijdens tellingen van wadvogels niet alleen de vogels te tellen, maar ook de potentiele verstoringsbronnen te noteren en de eventuele verstoringen die deze veroorzaken.

Tijdens een wadvogeltelling kun je niet kijken of er in die grote groepen overtijende wadvogels nog individueel geringde dieren zitten. Maar je weet wel waar de grote groepen zitten die je dan op een ander moment kunt bezoeken om die individueel geringde dieren op te zoeken en af te lezen. Dat levert zeer waardevolle informatie over de herkomst en de overleving van die vogels. Zie ook: www.chirpscholekster.nl