Grote Kruisbek bij Nijmegen. Foto: Peter Hoppenbrouwers

Let op kruisbekken als potentiële broedvogels in 2014

Het zal weinigen ontgaan zijn, in Nederland bevinden zich op dit moment erg veel kruisbekken. Zowel Kruisbekken, Grote Kruisbekken als ook de Witbandkruisbek. Voor al deze soorten geldt dat het vroege broeders zijn die in januari al kunnen broeden. Waar moet je op letten bij het inventariseren?

Door Joost van Bruggen

Waar moet je op letten bij het vaststellen van een territorium van kruisbekken? In dit artikel vind je per soort een verslag over hun invasie, hun broedbiologie en waar je speciaal op moet letten bij broedverdachte vogels. Van Kruisbek en Grote Kruisbek zijn de eerste territoria al vastgesteld en is ook al nestbouw gezien.