Foto: Jan Schoppers

Legsel Spreeuw met Madeliefjes

Dinsdag 26 mei maakte ik met mijn dochters Lobke en Jiske een ronde op de Edese Golf Club om de het einde van de eerste broedgolf te bezien. De meeste jonge Spreeuwen zijn succesvol uitgevlogen en de laatste vliegen de komende dagen uit. Op de baan foerageerden verschillende grote groepen met bedelende jongen. Ook waren in een aantal nestkasten volwassen vogels alweer begonnen met nestbouw. In drie nesten lagen al eieren, zelfs met Madeliefjes erbij... De tweede broedgolf is gestart.

Door Jan Schoppers

In twee nestkasten bij de driving range en één bij het clubhuis lagen respectievelijk 1,2 en 4 eieren. Iets minder dan twee weken terug begon het uitvliegen van de eerste leg. Vorig jaar berekenden we dat de Spreeuwen tussen de beide legsels ongeveer een week vrij af hadden. Dit jaar was er bij de eerste leg wat meer uitval. De broedparen die nu begonnen zijn met de eileg kunnen ook mislukt zijn bij de eerste leg. In vergelijking met 2014 zijn de eerste en tweede leg ongeveer twee weken later.

Ei met Madeliefjes

Prachtig was een ei waarnaast twee Madeliefjes mooi waren gedrapeerd. Ecoloog Jan Komdeur (RUG) vertelde vorig jaar in de Volkskrant (21 juni) dat deze bloempjes een functie hebben. Op netelachtige plantjes komen roofmijten af, die op hun beurt bloedluizen doden. Daar hebben jonge Spreeuwen baat bij. In hoeverre de tweede leg gaat slagen, dat vertellen we later.