Watervogeltellers aan het werk | Foto: Peter Eekelder

Leer watervogels tellen in Midden-Brabant

Een watervogeltelling uitvoeren is niet altijd een eenvoudige klus. Daarom biedt Sovon samen met de Vogelwerkgroep IVN Oss een watervogelcursus aan. Door middel van een theorieavond (25/9) en een praktijkochtend (28/9) leer je zelfstandig een watervogeltelling uit te voeren en je resultaten in te voeren op de website. Tellen is leuk én zinvol om te doen. Je ziet elke maand weer andere soorten en aantallen en je gegevens dragen bij aan natuurbeleid- en bescherming.

Nederland watervogelland

Dankzij de rijkdom aan water, de gematigde winters en strategische ligging op de Oost-Atlantische trekroute is Nederland hét watervogelland van Europa. Miljoenen watervogels overwinteren bij ons of trekken langs. Al meer dan 40 jaar wordt hun aantalsontwikkeling en verspreiding gevolgd. Want cijfers zijn belangrijk voor bescherming van soorten en gebieden. Van september tot en met april gaan tellers maandelijks naar hun gebied om er alle watervogels of alleen de ganzen en zwanen te tellen. Een ontspannende én zinvolle bezigheid. We zoeken nog nieuwe watervogeltellers!

Inhoud avond en praktijkochtend

Tijdens een avond en een praktijkochtend leer je de fijne kneepjes van de watervogeltelling. De avond bestaat uit een introductie van het telproject watervogeltellingen, afgestemd op de regio Oss en de uiterwaarden van de Maas. Aansluitend gaan we in op de vraag hoe je een gebied moet tellen, of dit nu een waterplas of uiterwaard is. Ook bespreken we de soortherkenning van de belangrijkste watervogels en de telmethodiek. Met behulp van een reeks teloefeningen leer je zelf grotere aantallen te schatten. Het digitaal invoeren van de telling via de website komt eveneens aan bod. Tijdens het praktijkdeel op zaterdag 28 september oefenen we met het zelfstandig uitvoeren van een telling. Tenslotte werkt leren in de praktijk het beste. De avond en ochtend is bestemd voor vogelaars die de algemeenste watervogels al kunnen herkennen.

Opgave

Graag even een mailtje naar Jan Schoppers als je op de avond aanwezig wilt zijn in verband met de catering.

Locatie

De zaal is op 25/9 vanaf 19.30 open en de avond duurt van 20-22 uur. Koffie en thee staan klaar. Deelname is gratis.

  • Datum: woensdag 25 september (praktijkdeel op zaterdag 28 sept)
  • Locatie: NME-Centrum en kinderboerderij 'De Elzenhoek
  • Adres: Anna van schuurmanstraat 602, Oss
  • Meer info op: https://nme-elzenhoek.nl/
  • Meer info over het Watervogelproject