Patrijs

Themanummer Limosa over akkervogels in webwinkel

Het gaat de broedende en overwinterende akkervogels in Nederland niet voor de wind. De ooit talrijke Veldleeuwerik is schaars geworden, de Grauwe Gors is zo goed als verdwenen van het toneel. De Patrijs staat met het ‘Jaar van de Patrijs’ in de spotlights, maar moet helaas met een lampje worden gezocht.

Limosa wijdt een dubbeldik themanummer aan de akkervogels. Een nummer waarin de verzamelde kennis en het nemen van effectieve beschermingsmaatregelen samen komen in een negental artikelen van akkervogelspecialisten uit alle hoeken van ons land en uit Vlaanderen. De uitgave kwam tot stand mede dankzij een donatie van Vogelbescherming Nederland en het Rob Goldbach Publicatie Fonds van Sovon.

Limosa ontvangen

Ben je nog geen abonnee, maar ben je wel geïnteresseerd in het themanummer?

 

Contact

Wie meer wil weten over Limosa kan direct contact opnemen met redactiesecretaris Romke Kleefstra.