Spreeuwenwolk | Fotograaf Albert de Jong

Landelijke Spreeuwentelling: onder of over de 1 miljoen?

Er zijn minstens 860.000 Spreeuwen geteld tijdens de landelijke slaapplaatstelling in het weekend van 25/26 oktober. Op meer dan honderd bekende slaapplaatsen zijn Spreeuwenwolken geteld in het kader van het Jaar van de Spreeuw. Het grootste aantal Spreeuwen werd gezien in Bargerveen: daar werden meer dan een kwart miljoen Spreeuwen geteld.

Door Olaf Klaassen, coördinator Slaapplaatstellingen

Op zo’n honderd bekende slaapplaatsen werden Spreeuwen geteld. Van 78 slaapplaatsen zijn de aantallen Spreeuwen nu ingevoerd en dat zijn er al 860.000. Uit deze tussenstand kunnen we opmaken dat er op 45 plaatsen daadwerkelijk door Spreeuwen werd geslapen; op 33 plaatsen kwamen geen vogels slapen, terwijl overnachten in het verleden op die plaatsen wel was vastgesteld. Er kan nog worden geteld tot en met 2 november maar wacht niet te lang met invoeren van je gegevens. Verder zijn voor ons overzicht ook alle nultellingen belangrijk om te worden ingevoerd!

Grote verschillen in omvang van slaapplaatsen

Het aantal Spreeuwen per slaapplaats verschilde enorm: van zes Spreeuwen in Benschop tot een kwart miljoen in het Bargerveen (Drenthe, Staatsbosbeheer). Deze slaapplaats is met een groep van vijf mensen geteld, waarbij iedere teller de aanvliegende Spreeuwen telde vanuit een bepaalde richting.

Ook in Bokkumermar (Friesland) en bij de Westeinderplassen (Noord-Holland) zijn meer dan 100.000 Spreeuwen geteld. Deze grote slaapplaatsen bevonden zich in rietvelden, een geliefde locatie voor Spreeuwen om te overnachten. De Spreeuwen in het Bargerveen gaven de voorkeur aan dichte wilgen-opslag boven natte bodem.

Niet alle Spreeuwen slapen in natuurgebieden, want ook in enkele grote steden als Eindhoven en Den Haag werden grote slaapplaatsen gemeld met meer dan 10.000 Spreeuwen.

Testen met telsoftware

De grote aantallen Spreeuwen zijn vaak moeilijk te tellen met het blote oog, vandaar dat we proberen om telsoftware te ontwikkelen. Om deze software, die werkt met pixelherkenning, te testen hebben Vogelbescherming en Sovon het publiek opgeroepen foto’s van Spreeuwenwolken op te sturen.

We ontvingen al zo’n 200 foto’s; insturen kan nog tot 1 november naar info@vogelbescherming.nl. Lees meer over de deelname en voorwaarden.