Foto: Harvey van Diek

Landelijke middag NESTKAST

Op 7 maart komen amateur-onderzoekers van NESTKAST bijeen in Wageningen. De werkgroep viert haar zesjarig bestaan met een lezingenprogramma. Daarnaast is er natuurlijk ook alle gelegenheid voor bijpraten en uitwisselen van kennis en ervaringen.

Deze tweede kennismiddag in het zesjarige bestaan van NESTKAST is bedoeld voor amateur nestkastonderzoekers. Het volledige programma en meer informatie is te vinden in onze kalender.

Over NESTKAST

NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen.